Zoomable Image everest-uvs.png,,https://uncsea.com/storage/
< >

Everest Multilayer UVS

Dòng phôi nung nhanh (40') trong bộ giải pháp Everest Speed

Giới thiệu chung

A. Phôi Everest UVS là phôi đa lớp, được chế tác từ công nghệ mới nhất của UNC, giúp thời gian nung phục hình giảm tới 40' cho mão lẻ và 4h cho cầu dài. Phôi Everest UVS tối ưu khi được kết hợp với sản phẩm lò nung nhanh Everest Volcan Speed của UNC.

B. Chuyển tiếp giữa 4 lớp, từ 900-1150MPa, tương ứng với độ trong mờ từ 45%-48%

C. Chương trình nung tối ưu:

screen-shot-2023-10-10-at-155852.jpg
 

Thông số kỹ thuật

Chỉ định

Full contour

Mão răng trước/sau

Toàn hàm

Độ bền uốn

Incisal  |  900 MPa  

Cervical  |  1150 MPa  

Độ trong mờ

Incisal  |  48%     

Cervical  |  45%    

Kích thước

Đường Kính  |  Ø 98  

Độ dày | 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 (mm)    

Màu sắc

A1, A2, A3, A3.5,

B1, B2, B3,

C1, C2, C3,

D2, D3,

BL1, BL3