Zoomable Image at2.jpeg,,https://uncsea.com/storage/
< >

Everest Multilayer AT

Phôi đa lớp cho vùng răng trước

Giới thiệu chung

A. Phôi Everest AT là dòng phôi đa lớp với độ trong cao, đáp ứng cho các thiết kế phục hình với yêu cầu về tính thẩm mỹ, đặc biệt phù hợp cho vùng răng trước.

B. Chuyển tiếp giữa 4 lớp, từ 800-1100MPa, tương ứng với độ trong mờ từ 46%-48%

C. Chương trình nung tối ưu:

Screen Shot 2023-10-10 at 15.52.00
 

 

 

Thông số kỹ thuật

Chỉ định

- Full Contour  

- Vùng răng trước  

- Cầu, mão lẻ  

Độ bền uốn

Incisal  |  800 MPa  

Cervical  |  1100 MPa  

Độ trong mờ

Incisal  |  48%  

Cervical  |  46%    

Kích thước

Đường kính |  Ø 98  

Độ dày | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 (mm)  

Màu sắc

A1, A2, A3, A3.5, A4  

B1, B2, B3, B4  

C1, C2, C3, C4  

D2, D3, D4  

BL1, BL3  

Hình ảnh

Phục hình Full Contour