Everest Multilayer Zirconia Block Trên Tạp Chí Công Nghệ Nha Khoa Hàng Đầu Hàn Quốc '' ZERO ''

Kiến Thức Zirconia, Giải Thưởng 05/12/2023

Dưới đây là các nội dung cơ bản, khái niệm và tỷ lệ sử dụng thực tế của Zirconia Block đa tầng đã được tóm tắt để truyền lại cho các kỹ thuật viên nha khoa.  

Đã bao gồm thông tin về việc sử dụng Multilayer Zirconia Block trong ba tháng, cũng như chế độ ăn, uống rượu cơ bản và các bộ phận cần tham khảo khi áp dụng Multilayer Zirconia Block trong thực hành lâm sàng.  
 
Đây là báo cáo lâm sàng trên Multiplayer Zirconia Block, được xuất bản trên tạp chí "ZERO", tạp chí công nghệ nha khoa hàng đầu Hàn Quốc, vào tháng 4, tháng 5, và tháng 6 năm 2019.  
 
Các nội dung và khái niệm cơ bản của Multilayer Zirconia Block và các mẹo ứng dụng lâm sàng của nó được sắp xếp và chuyển giao cho kỹ thuật viên nha khoa. Sau tổng cộng ba tháng đăng, chúng tôi đã bao gồm các công thức cơ bản và thông tin cần tham khảo khi áp dụng Multiplayer Zirconia Block cho mục đích lâm sàng  
 

5-3
4-4

3-5
2-7
4-4